Programme:

Monday 14-06-2010 Tuesday 15-06-2010 to Monday 21-06-2010 Tuesday 22-06-2010